דו"ח פעילות השדולה למען הילד – 2001

Bookmark and Share

22 באוגוסט, 2001

ג' באב, תשס"א

חכים/ילדים30060/

שדולת חברי כנסת למען הילד

סיכום פעילות לתקופה שבין נובמבר 2000 ליולי 2001

להלן סיכום פעילותה של "שדולת חברי הכנסת למען הילד" במושב החורף ומושב הקיץ האחרונים של הכנסת ה15- (בתקופה שמחודש נובמבר 2000 ועד חודש יולי (כולל) 2001).

בעקבות חילופי הממשלות ושינויים בחלוקת תפקידים בממשלה, לקראת מושב הקיץ האחרון של הכנסת ה15-, פנינו לח"כ – חדשים וותיקים כאחד – בהצעה מחודשת להצטרף לשדולה. ואכן, 4חברי כנסת הביעו נכונותם לקחת חלק בפעילותה החשובה והמבורכת של השדולה.

יצוין, כי תקופה זו – אשר אינה קלה לחברה הישראלית מסיבות ידועות, ואשר תשומת הלב בה ממוקדת בביטחון ופוליטיקה – מתאפיינת בקושי להעלות נושאים של רווחה בכלל ושל ילדים בפרט לסדר היום הציבורי. אם כל זאת, המשיכה השדולה בפעילותה, ותמשיך גם במושב הבא של הכנסת לפעול למען ילדים – זכויותיהם ורווחתם, בקרב חברי הכנסת וגורמים רלוואנטיים אחרים.

בין פעולותיה הרבות של השדולה וחבריה, חשוב לציין את הצעת חוק חובת תסקיר טובת הילד. מטרתה של הצעת חוק זו – אשר היוזמה לה היא של ח"כ תמר גוז'נסקי, יו"ר השדולה (וכפי שגובשה בועדה לקידום מעמד הילד) – היא לחייב את הממשלה לבחון את טובת הילדים ואת השמירה על זכויותיהם, בעת קביעת מדיניות באמצעות חקיקה. על-פי הצעת חוק חשובה ומהפכנית זו, לכל הצעת חוק מטעם הממשלה המוגשת לכנסת, שעל פניה כרוכה בביצועה השפעה על ילדים, יצורף תסקיר אודות ההשפעות על ילדים והיקפן על פי עקרונות האמנה.

לתדהמתנו ולדאבוננו, הצעת חוק זו לא התקבלה בקריאה שניה ושלישית במליאה. בעקבות פנייתו של ד"ר יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה לשלום הילד אל חברי הכנסת אשר הצביעו נגד הצעת חוק זו, ובה הביע תמיהתו בדבר התנגדותם הנחרצת, הודו רבים כי התנגדותם נבעה מטעמים קואליציוניים-פוליטיים ולא עניינים, והביעו תמיכתם בפעולה למען ילדים בהמשך כהונתם.

הצעת חוק זו כבר הונחה על שולחן הכנסת מחדש, תוך תקווה, כי תידון במליאה כבר בתחילת המושב, וכי הפעם – ח"כ יהיו נאמנים לערכיהם ולהבטחותיהם לפעול למען ציבור הילדים בישראל, וכך תהפוך הצעת חוק זו לחלק מספר החוקים במדינת ישראל.

בכל מקרה – פעילותה של השדולה בתקופה הנ"ל הניבה פירות רבים, וכדלקמן:

פעילות במליאה:

חקיקה

בתקופה זו הונחו על שולחן הכנסת 50 הצעות חוק העוסקות בילדים ובשמירת זכויותיהם. רובן של הצעות החוק הונחו על-ידי חברי כנסת החברים בשדולה. מתוך הצעות החוק הנ"ל, 10 הצעות חוק אושרו בקריאה שנייה ושלישית. רבות מהצעות החוק האחרות עדיין מונחות על שולחנות וועדות הכנסת השונות לשם קידום והמשך הליכי החקיקה.

בין החוקים החשובים אשר התקבלו במליאה בקריאה שנייה ושלישית, מן הראוי לציין –

  • תיקון לחוק העונשין, הקובע מאסר של 5-3 שנים, למי שמשאיר ילד שטרם מלאו לו שש שנים בלא השגחה ראויה, ובכך מסכן את חייו או פוגע או עלול לפגוע פגיעה ממשית בשלומו או בבריאותו;
  • תיקון לחוק חינוך חובה, הקובע איסור להרחיק לצמיתות בשל הישגים לימודיים, אלא בהתאם לכללים שקבע השר;
  • חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001-, הקובע הגבלות על העסקה ועיסוק של מי שהורשע בעבירת מין, אותה ביצע בהיותו בגיר, במוסד הקשור לקטינים.

שאילתות

בתקופה זו, הוגשו שאילתות אשר עסקו בעניינים ספציפיים בקשר עם מצב הילדים בישראל, ולדוגמא: בנושאים של פנימיות לילדים בסיכון, טיפולים רפואיים כואבים לילדים ללא הרדמה.

לכשיתחדשו הדיונים במליאה, נמשיך וניעזר בחברי הכנסת בדרך של הגשת שאילתות בנושאים דחופים ו/או אקטואליים.

הצעות לסדר היום במליאה הכנסת

הוגשו כ20- הצעות לסדר אשר קשורות לילדים. בחלקן דנו במליאה, וחלקן הועברו לדיון בוועדות הכנסת השונות. רובן ככולן של ההצעות לסדר, הוגשו על-ידי חברי השדולה. בין נושאי ההצעות לסדר היו: שירותי בריאות לילדי העובדים הזרים, מחסור במכסות לסידור ילדים בסיכון במעונות יום, ילדים ונוער במצבי סיכון ועוד.

דיונים מיוחדים במליאת הכנסת

במליאה התקיימו שלושה דיונים מיוחדים בנושאים הקשורים בילדים. האחד – הוא לציון עשור לאמנה הבינ"ל לזכויות הילד, השני – בעניין טיפול בילדים למשפחות המכורים לאלכוהול, ובשלישי – דנו, בין השאר, בילדים ונוער במצבי סיכון ומצוקה. בין הנואמים והמשתתפים הדומיננטיים בדיונים אלה, כמובן, שהיו חברי השדולה.

 מפגשים של השדולה:

 מפגש של השדולה התקיים ביום 10 ביולי 2001. במסגרת מפגש זה, הוצגו בפני חברי השדולה, 11 הצעות חוק חדשות אשר עוסקות בזכויות ילדים ורווחתם, כפי שנוסחו על-ידי המועצה הלאומית לשלום הילד. הצעות חוק חדשות אלו, רובן ככולן, נמסרו לח"כ החברים בשדולה, לשם קידום הליכי החקיקה.

כמו-כן, חברי השדולה עודכנו, בדבר פעילותה של השדולה בתחום החקיקה בתקופה האחרונה, ובדבר השלב החקיקתי בו נמצאות הצעות חוק שונות הקשורות בילדים, אשר הונחו על שולחן הכנסת על-ידי חברי השדולה.

כנסים ואירועים:

ביום 28 במרץ 2000, התקיים כנס ראשון של הלובי האקדמי ציבורי למען ילדי אסירים, בשיתוף של מנהלי פקולטות של האוניברסיטאיות מתחום החינוך, הקרימינולוגיה והעבודה הסוציאלית. הכנס עסק בבחינת דרכי פעולה בכל הקשור לבעיותיהם של ילדי אסירים במישורים החינוכיים, החברתיים והפסיכולוגיים.

כנס זה נערך בעקבות פנייתה של עמותת "יד לאדם" – העוסקת בסיוע לילדי אסירים ובני משפחותיהם – ליו"ר השדולה, ח"כ גוז'נסקי, וביוזמתה וסיועה של השדולה.

(אמנם מועד הכנס הוא לפני התקופה נשוא דו"ח זה, אולם, הוא לא אוזכר בדו"ח האחרון).

ביום 14 בנובמבר 2000, הופץ בקרב חברי הכנסת נייר עמדה בקשר עם ילדי אומנה, הסוקר את נושא ההשמה באומנה במדינת ישראל.

ביום 12 בדצמבר 2000 נערך, בשיתוף השדולה ובמסגרת הועדה לקידום מעמד הילד – דיון בסוגיית סרבני חיסונים לילדים. הדיון התקיים בשיתוף הורים אשר ילדיהם נפגעו בעקבות חיסון, נציגי משרד הבריאות, רופאים מתחום הרפואה האלטרנטיבית, חברי כנסת, ומומחים מתחומים שונים.

הדיון התקיים נוכח מגמה, הנעשית נפוצה יותר ויותר בקרב הורים ממעמדות סוציו אקונומיים גבוהים שלא לחסן ילדיהם, לנוכח תופעה של סרבנות לחסן ילדים ממניעים דתיים. במסגרת דיון זה הועלתה בין השאר, סוגיית יידוע ההורים באשר לסכנות במתן חיסון, נהלי חיסון ועוד.

ביום 25 בדצמבר 2000, נערך כינוס מיוחד בכנסת, במסגרתו הוצג בפני יו"ר הכנסת, השנתון "ילדים בישראל – 2000", אשר הוצא, כמדי שנה, על-ידי המועצה הלאומית לשלום הילד, והמציג תמונת מצב מקיפה על חייהם של הילדים בישראל.

מיד לאחר הצגתו של השנתון, ובעקבותיו, נערך מפגש משותף של ועדות הכנסת הרלוואנטיות (חינוך, עבודה ורווחה, קליטה וקידום מעמד הילד), ודיון פתוח בהשתתפות חברי כנסת, נציגי ארגונים ואנשי מקצוע.

סיורים

ביום 8 לינואר 2001, התקיים סיור במסיל"ה (מרכז סיוע ומידע לקהילה הזרה), בהשתתפות חברי השדולה, חברי הוועדה לעובדים זרים, נציגי משרדי ממשלה, נציגי ארגונים לזכויות אדם ועוד.

מטרתו של סיור זה היתה ללמוד על תופעת העובדים הזרים בעיר ת"א-יפו בכלל, ועל תנאי החיים של ילדי עובדים זרים בדרום ת"א בפרט. הסיור כלל ביקור בשני גני ילדים (גן אפריקאי וגן לאטיני).

חשיבותו של סיור זה באה לידי ביטוי, במפגש הבלתי אמצעי של המשתתפים בסיור עם ילדי העובדים הזרים, וחשיפתם לתנאים המזעזעים, בהם שוהים ילדי עובדים זרים מתחת לגיל 6 במשך ימים שלמים. בעקבות הסיור, הועלתה הסוגייה לסדר היום הציבורי, בין השאר – באמצעות התקשורת.

לקראת המושב הבא של הכנסת, אנו מקווים לחדש את הסיורים של חברי השדולה במקומות הקשורים בילדים ובני נוער. לצורך זאת, פנינו בכתב לכל חברי השדולה והצענו מספר מקומות פוטנציאליים לסיור.

מיותר לציין את חשיבותה של פעילות השדולה, ותרומתה  הרבה לקידום זכויותיהם של ילדים.

אנו מקווים, ביחד עם חברי השדולה, לפעול ולסלול הדרך לקידום מטרה זו.

 לפיכך – חברי כנסת המעונינים לקדם נושאים נוספים הקשורים לילדים – בין באמצעות חקיקה, בין באמצעות סיורים ובין בדרכים אחרות, מוזמנים ליצור קשר עם יו"ר השדולה, ח"כ תמר גוזנסקי, ו/או להיעזר בעו"ד יפעת בויאר, מרכזת השדולה.

                                                                                נערך על-ידי:                                                                                                                                 עו"ד יפעת בויאר                                                                                                                       רכזת שדולת ח"כים למען הילד בכנסת