מחריפה התוקפנות של ארה"ב נגד קובה

Bookmark and Share

למעלה מארבעים שנה נמשך המצור הכולל, הכלכלי והמדיני, של ארצות-הברית על קובה. למרות הנזק הברור שגורם המצור הממושך, קובה ממשיכה להתפתח ולהשיג השגים בתחומים שונים – מצב שהוא לצנינים בעיני ממשל בוש.

ב-6 במאי פירסם ממשל בוש את תוכניתו לנקיטת צעדים נוספים נגד קובה. במרכז התוכנית – הגדלת התמיכה בחוגים האנטי-קובניים, כדי לארגן באמצעותם מסע בינלאומי נגד קובה, וכן צעדים נוספים של חרם כלכלי.

ממשל בוש הקצה סכום של 59 מיליון דולר, אשר יוצא במהלך השנתיים הקרובות למימון פעולות הסתה נגד קובה. פעולות אלה כוללות, בין היתר:

  • הקמת קרן בינלאומית שמטרתה לעודד "מתנדבים", שיגיעו לקובה במטרה לממן פעילות אנטי-מהפכנית תחת הכותרת "קידום חברה אזרחית".
  • מתן מילגות ללימודים בארה"ב לצעירים המוכנים לפעול למען מהפכה נגדית בקובה.
  • מימון תחנת טלוויזיה ותחנת רדיו בשירות התעמולה האמריקאית נגד קובה.
  • מימון פעילות באו"ם ובעולם, שמטרתה – פגיעה ביוקרתה של קובה וכן בממשלות אחרות בדרום-אמריקה, המסכנות את האינטרסים של ארה"ב.
  • הגבלה קיצונית של האפשרות של אזרחי ארה"ב ממוצא קובני לשלוח כסף לקרוביהם, וכן צמצום של הרשות לביקור בקובה מפעם בשנה לפעם בשלוש שנים ושל אישורים לנסיעות לקובה למטרות לימודים.
  • הפעלה ביתר קפדנות של חוק הלמס-בורטון, המאפשר להעמיד לדין אנשי עסקים שאינם אזרחי ארה"ב אשר עוסקים עסקים עם קובה, ולמנוע את כניסתם לארה"ב.
  • תמיכה בפעילות בארצות שונות במטרה לצמצם את זרם התיירים לקובה.

מכלול הצעדים החדשים, שמטרתם להחריף את החרם הכלכלי ואת מסע החתרנות נגד המשטר בקובה, הוא ביטוי לניסיון של ממשל בוש להשיג את מטרות תוקפנותו הנפשעת בכל מחיר. בסתירה מוחלטת לחוק הבינלאומי, ארה"ב מוסיפה לממן שכירי חרב, האמורים לנהל פעולות חבלה נגד קובה.

בהקשר זה חשוב להזכיר, כי ממשל בוש הפך את מחנה גוואנטנמו, הבסיס הצבאי האמריקאי שנותר על אדמת קובה, למחנה ריכוז, בו מוחזקים ללא משפט אסירים שהובאו מאפגניסטן תוך רמיסת כל זכויות האדם שלהם.

וממשל בוש עוד ממשיך וטוען שהוא דואג לזכויות האדם בקובה…

העם הקובני וממשלתו אינם נבהלים נוכח התוקפנות המוגברת מצד הממשל של ארה"ב. הם ממשיכים לפעול בעקשנות להגנת עצמאותם ובחירתם במשטר הסוציאליסטי ולהגנת הישגיהם החברתיים.

למרות תנאיי המחסור, הנגרמים בשל המצור הכלכלי והמדיני האמריקאי הממושך והמחריף, קובה ממשיכה להוביל, בהשוואה בינלאומית, ברמת שירותי הבריאות והחינוך שלה ובנגישות אליהם. רבבות רופאים קובנים עובדים במדינות של העולם השלישי במיסגרת סיוע הומניטרי, ומספרם גדול יותר ממספר הרופאים הנשלחים למדינות אלה מכל המדינות האחרות.

קובה ממשיכה להיות דוגמא לעמים באמריקה הלטינית ובארצות נוספות, וזה בדיוק מה שמפחיד ומרגיז את ממשל בוש, השואף לחזור ולהפוך את קובה לקולוניה של ארצות-הברית.