הצעת אי-אמון בממשלה – 1995

Bookmark and Share

בשנת 1995, ממשלת רבין השניה נשענה על תמיכה מבחוץ של סיעת חד"ש, כחלק מגוש חוסם. במאי אותה שנה החליטה הממשלה להקים התנחלות בהר חומה, וחד"ש הגישה בשל כך הצעת אי-אמון בממשלה. רבין, ראש הממשלה, ופרס, שר החוץ, ידעו שבלי חד"ש לממשלה אין רוב, ולכן הודיעו לסיעת חד"ש, באמצעות ח"כ גוז'נסקי, כי הממשלה חזרה בה מההחלטה לגבי הר חומה. בעקבות זאת, חד"ש הסירה את הצעת אי-האמון שהגישה.

הכתבה שודרה ב"יומן השבוע" של ערוץ 1, 26.5.95.