קצבות הילדים – גדלו או קוצצו?

Bookmark and Share

    "קצבות הילדים שוברות שיא ב-2012" – הכריזה כותרת ב"כלכליסט" (9.9.12), והכינה את דעת הקהל לקיצוצים נוספים בקצבות הילדים, שמתכננת הממשלה לבצע בתקציב 2013.

אך האם העובדות מאשרות את הקביעה של "כלכליסט"/נתניהו?

    קצבות הילדים (במחירים קבועים) הסתכמו בשנת 2000 (לפני גזירות נתניהו בשנת 2003) ב-8.9 מיליארד שקלים. בשנת 2011 שולמו רק 6.9 מיליארד שקלים כקצבות ילדים. מכאן, שסך קצבות הילדים ב-2011 היה נמוך ב-2 מיליארד שקלים מאשר ב-2000 – ירידה (במחירים קבועים) של 23%.

    אולם חשוב לזכור, כי באותו עשור גדל מספר הילדים בישראל מ-2.1 מיליון בשנת 2000 ל-2.5 מיליון בשנת 2011, כלומר ב-19%.

    לכן, כאשר מביאים בחשבון גם את הירידה בסך הקצבות וגם את הגידול שנדרש בקצבות הילדים, כתוצאה מהגידול במספר הילדים, הקיצוץ האמיתי בסכום הכולל של קצבות הילדים, שהביטוח הלאומי שילם ב-2011 לעומת הסכום ששולם בשנת 2000 היה 3.6 מיליארד שקלים, או קיצוץ של 40% לעומת המצב ב-2000.

    וכך, קודם מאחזים עיניים בתקשורת המתמסרת וכותבים על "שיא של קצבות ילדים", ואחר כך תוהים, שיותר ויותר ילדים חיים מתחת לקו העוני…