נאום בכנסת: על טרנספר פוליטי

Bookmark and Share

תמר גוז'נסקי על הצעדים לביצוע טרנספר פוליטי של נציגים ערבים ושל נציגי השמאל (2002).