על הסכנה והאווילות בסיפוח השטחים

Bookmark and Share


על הזיות הסיפוח של ממשלת נתניהו הראשונה ותמיכתה בחוק ההזוי של משאל עם בדבר סיפוח שטחים (1998).