נאום בכנסת על ילדים בסיכון

Bookmark and Share

דברים בכנסת (2000) על ילדים הגדלים ללא ילדות ועל הצורך בחוק שיבטיח לכל ילד בסיכון שירות סוציאלי משקם. החקיקה של הצעת חוק שיזמה בנושא – חוק ילדים בסיכון, עליה חתמו 61 חברי כנסת, נעצרה בקריאה ראשונה בשל התנגדות הממשלה.