ריאיון באתר YNET

Bookmark and Share

באתר YNET פורסם ב- 11.3 ריאיון עמי לקראת הבחירות.

הקישור לריאיון http://xnet.ynet.co.il/win/articles/0,14717,L-3108711,00.html