תשובת הממסד – אלימות משטרה

הממסד הישראלי, הפוליטי והכלכלי, מנהל מערכה משולבת לקיצוץ הן בזכויות החברתיות והן בזכויות האזרח, תוך ניהול מסע הסברה, לפיו אין … Continue reading