חקיקה למען הנכים

דברים בטקס קבלת "אות המאבק" ע"ש פרופ' סטן הר לשנת תשס"ד משכן הכנסת, 27.1.2004 חברי הכנסת, נציגי ארגונים חברתיים, ידידים … להמשיך לקרוא

סיור בכלא עופר, 30.12.03

הכנסת הוועדה לקידום מעמד הילד הודעה לעיתונות                                                                                                                         30.12.02 ח"כ תמר גוז'נסקי: קטינים מוחזקים בכלא "עופר" כשהם רעבים ורועדים מקור … להמשיך לקרוא

השלכות תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנת 2002 על מצב הילדים בישראל

 נייר עמדה הוכן ע"י ח"כ תמר גוז'נסקי יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד מצבם של רבים מהילדים ובני הנוער בישראל מחמיר … להמשיך לקרוא