1 במאי: רלוונטי מתמיד

טור זה מוקדש לפועלי "עוף העמק" ו"פרי הגליל", לסגל ההוראה של האוניברסיטה הפתוחה, לכל הנאבקים בהפרטה, בקיצוצים, בפיטורים, לכל המחפשות … להמשיך לקרוא