השר פרידמן כקברן הדמוקרטיה

Bookmark and Share

שר המשפטים דניאל פרידמן מונה לתפקידו בידי ראש הממשלה אולמרט, הנתון לחקירות משטרה בחשדות לשחיתות. בממשלת אולמרט כיהנו עד לא מכבר השר חיים רמון, שהורשע בעבירת מין, והשר אברהם הירשזון, אשר נחקר בפרשות חמורות. ועוד לא הזכרנו את החקירה נגד הנשיא משה קצב בחשדות של אונס ועבירות מין חמורות.

ואכן, ידע היטב אולמרט את מי הוא ממנה לשר המשפטים. לכאורה, פרופסור למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, אך בפועל – מי שחיבר מישנה סדורה נגד בית המשפט העליון ובעד מתן פטור גורף לנבחרי ציבור ממתן דין וחשבון על מעשיהם המושחתים. כמובן, פרידמן עצמו אינו מנסח כך את משימתו. הוא עוטף את יוזמותיו האנטי-דמוקרטיות במיני מליצות בדבר  "הפרדת רשויות", "דאגה למעמדם של נבחרי הציבור, הח"כים והשרים", ו"שמירה על כללי המשחק הדמוקרטיים". אך כוונותיו האנטי-דמוקרטיות זועקות לשמיים.

היה זה שר המשפטים פרידמן שהורה לאחרונה לאנשי משרדו להכין בבהילות חוק עוקף בג"ץ, אשר יאפשר למדינה לא לשלם פיצויים לאזרחים פלסטינים תמימים, שנפגעו מפעולות הצבא הישראלי בשטחים.

היה זה פרידמן שלא מנע את אישורה בקריאה טרומית של הצעת החוק הנלוזה, לפיה 80 ח"כים יוכלו לבטל את חברותו בכנסת של חבר כנסת נבחר.

היה זה פרידמן, שלא מנע את תחילת החקיקה של החוק בדבר הענקת סמכות לעיריית ירושלים למנוע בתחומה את מצעד הגאווה והפגנות אחרות שאינן לרוחם של פרנסי העיר.

ועתה עסוק פרידמן בשתי יוזמות נוספות:

הוא מציע לשנות את דרך בחירתו של היועץ המשפטי לממשלה, שנקבעה במסקנות ועדת שמגר בעיקבות פרשת בר-און-חברון. ועדת שמגר קבעה, כי את ההמלצות על מועמדים למישרת היועץ המשפטי תכין ועדה שבראשה שופט בדימוס של בית המשפט העליון. בא פרידמן ומציע, כי בראש הוועדה יעמוד מי שכיהן בעבר כשר משפטים או כיועץ משפטי. במלים אחרות, פרידמן רוצה לאפשר שוב מצב שדומה למצב שהוביל לפרשה המושחתת של ניסיון למנות יועץ משפטי תמורת עיסקה פוליטית.

במקביל מנסה פרידמן להוביל מהלך לשינוי כללי בחירתו של פרקליט המדינה, לשינויים בדרך למינוי שופטים, ועוד רעיונות שכל תכליתם – לחזק את אולמרט וממשלתו הרעועה והמושחתת.

המיתקפה של השר פרידמן על בית המשפט העליון והניסיון לכופף את החוק והנוהל כך, שיהלמו את האינטרסים של החיבור המתהדק בין הון ושלטון, הם סכנה חמורה ביותר לדמוקרטיה הישראלית, הסובלת ממילא מחוליים רבים של אפליה, גזענות וסתימת פיות.

על שוחרי הדמוקרטיה לתבוע לא רק את הסרת רעיונותיו של פרידמן מעל סדר היום, אלא גם את פיטוריו המיידיים מתפקיד שר המשפטים.