פמיניזם ודמוקרטיה

Bookmark and Share

אנחנו פמיניסטיות, כי אנו מאמינות בשוויון ומתנגדות לכל אפליה לרעה; אנחנו פמיניסטיות, כי אנו יודעות את סוד כוחן של הנשים לשלב ידיים במערכה למען עולם טוב יותר; אנחנו פמיניסטיות, כי מביתנו אנו יוצאות באומץ לנהל מערכות בשכונה שלנו, בעיר או בכפר שלנו, בארץ כולה.

הניסיון מלמד, כי הנשים בישראל מהוות קבוצה מופלית לרעה, הסובלת במיוחד מאבטלה ועוני, מאלימות ומדיכוי. אך הנשים בישראל גם תורמות תרומה חשובה לפעולות המחאה הפוליטיות והחברתיות. תמצאו נשים יהודיות וערביות בין פעילים נגד הנישול בשייח' ג'ארח ונגד המצור על עזה, נגד המשך הכיבוש ולמען שלום צודק, נגד פיטורים ולהעלאת שכר, נגד קיצוצים בתקציבי החינוך והרווחה ולמען זכותם של כל הילדים לחינוך ברמה נאותה.

לכן דווקא כנשים, אנו מודאגות מאוד מכך, ששנת 2010 עומדת בסימן מתקפה של הממשלה וחוגי הימין על זכות המחאה ועל חופש הביטוי, בסימן ההכנות למלחמה נוספת, בסימן של העלאת מחירי המים, ובסימן של המשך ההפרטה של שירותים חיוניים. בתנאים של מצוקה כלכלית ואלימות גוברת, יותר נשים מאוימות וגם נרצחות.

תנועת נשים דמוקרטיות בישראל, אשר כבר למעלה מ-60 שנה מאגדת נשים ערביות ויהודיות, מושיטה יד לכל תנועות הנשים, לכל הנשים בישראל, הרוצות להבטיח לילדיהן עתיד ללא כיבוש ומלחמות, עתיד שיש בו צדק חברתי ושוויון מלא לנשים. גם אם אין אנו מסכימות בנושאים מסוימים, עדיין נותר תחום פעולה רחב לשיתוף פעולה בינינו בהגנת המרחב הדמוקרטי ובהבטחת חייהם ושלומם של הנשים והילדים. אנו יכולות לשמור על הייחוד של כל אחת מאיתנו, ובו בזמן לטפח אחדות במאבקים נגד אפליה וגזענות.

שוויון האישה הוא מבחן הדמוקרטיה, ולכן כדי להשיג הישגים במערכה לשוויון, עלינו להגן על זכותנו להיאבק, על קיומו של מרחב דמוקרטי בישראל.