עימותים רעיוניים בשמאל הישראלי

Bookmark and Share

התמורות הכלכליות-חברתיות, שהתחוללו בקפיטליזם בעשרים השנים האחרונות, לרבות הגלובליזציה של התאגידים; פירוקה של ברית המועצות והמרת משטרים סוציאליסטיים בקפיטליסטיים; אימוץ המדיניות הניאו-ליברלית בידי רוב הממשלות ויישום מדיניות ההפרטה וחיסול רשת ההגנה החברתית; המשך הכיבוש וסכסוך הלאומי וסגירת חלון ההזדמנויות שיצר הסכם אוסלו; האינתיפדה, הנסיגה מלבנון (2000), ההינתקות מרצועת עזה (2005) והמלחמה בלבנון (2006); החרפת הגזענות בחברה הישראלית – כל אלה הם רקע, להופעתן גם בישראל של תפיסות

ביקורתיות שמאליות, אשר מערערות בדרכים שונות על המרקסיזם ומציגות לו חלופות המוגדרות שמאליות. תפיסות ביקורתיות אלה נפוצות באקדמיה, במכוני מחקר, בספרים המוקדשים לנושאים חברתיים ובתקשורת, לכן יש לפולמוס עמן חשיבות בוויכוח הרעיוני-פוליטי המתנהל בשמאל הישראלי.

בעבודה להלן ייעשה נסיון לתאר את הרקע להופעת התפיסות השונות, לאפיין אותן ולהצביע על נקודות המחלוקות בינן לבין השקפת עולמה ומדיניותה של מק"י. הניתוח יתייחס לתפיסות לגופן, ויצביע על הסתירות הפנימיות בכל תפיסה ועל הפער שבין הכוונה של הוגיה להציג תפיסה, המסבירה את המציאות ומצביעה על דרכים לשינויה, לבין המבוי הסתום, שאליו היא מובילה. הניתוח גם יבהיר מה ההבדל המהותי שבין כל אחת מתפיסות לבין שיטות הניתוח המעמדית המרקסיסטית.