נאום בכנסת על חברות כוח אדם

Bookmark and Share

במשטר של חברות כוח אדם – העובדים (שרובם – עובדות) יישארו עבדים (2002).