נאום בכנסת: כך מחסלים דמוקרטיה

Bookmark and Share

תמר גוז'נסקי מותחת ביקורת נוקבת על החוק הממשלתי בדבר "כליאתם של לוחמים בלתי-חוקיים, המתיר לממשלת ישראל להחזיק בני ערובה בכלא ללא משפט וללא הגבלת זמן, ובאה חשבון עם הגזענות בכנסת עצמה (2002).