על האקטואליות של הקומוניזם

Bookmark and Share

ריאיון בערוץ הראשון בעקבות ועידת המפלגה הקומוניסטית הישראלית. המראיין – דוד ויצטום (אוקטובר 2002).