סיור בכלא עופר, 30.12.03

הכנסת הוועדה לקידום מעמד הילד הודעה לעיתונות                                                                                                                         30.12.02 ח"כ תמר גוז'נסקי: קטינים מוחזקים בכלא "עופר" כשהם רעבים ורועדים מקור … Continue reading

השלכות תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנת 2002 על מצב הילדים בישראל

 נייר עמדה הוכן ע"י ח"כ תמר גוז'נסקי יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד מצבם של רבים מהילדים ובני הנוער בישראל מחמיר … Continue reading