הצעה לטיולים מחכימים

    המערכה שמנהלים המורים העל-יסודיים נגד הפגיעה בזכויות הפנסיה שלהם ונגד הקיצוצים בשעות ההוראה ראויה לתמיכה ציבורית. זוהי מערכה להגנת … Continue reading

סיור בכלא עופר, 30.12.03

הכנסת הוועדה לקידום מעמד הילד הודעה לעיתונות                                                                                                                         30.12.02 ח"כ תמר גוז'נסקי: קטינים מוחזקים בכלא "עופר" כשהם רעבים ורועדים מקור … Continue reading

המחיר של כוחנות צבאית וכלכלית

קווי הדמיון הברורים בין מדיניותה הכלכלית של ממשלת שרון-נתניהו לבין מדיניותו הכלכלית של ממשל בוש כוללים גם את הדיון בשיטות … Continue reading