המחיר של כוחנות צבאית וכלכלית

קווי הדמיון הברורים בין מדיניותה הכלכלית של ממשלת שרון-נתניהו לבין מדיניותו הכלכלית של ממשל בוש כוללים גם את הדיון בשיטות … Continue reading