השלכות תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנת 2002 על מצב הילדים בישראל

 נייר עמדה הוכן ע"י ח"כ תמר גוז'נסקי יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד מצבם של רבים מהילדים ובני הנוער בישראל מחמיר … Continue reading